VÄRMEBEHANDLINGAR PÅ PLATS

Våra experter utför lokal värmebehandling med högteknologiska mobila värmebehandlingsenheter och skapar erforderlig dokumentation med hjälp av datoriserad Heatmasters kontrollsystem som garanterar full noggrannhet och tillförlitlighet. Värmebehandling på plats gäller typisk förvärmning och PWHT (postsvetsvärmebehandling) som genomförs på rörledningar och konstruktionsdelar.

Vår kompetens har vunnits under de decennier vi har arbetat i kärnkraftsanläggningar, kraftverksanläggningar, oljeraffinaderier, massa- och pappersfabriker, samt inom kemisk industrin.