UGNAR

Heatmasters utformar och tillverkar värmebehandlingsugnar av hög kvalité. Vi är specialiserade på att producera ugnar för avspänning, normalisering, förvärmning, härdning, perlitglödgning, ferritisering och mjukglödning. Vår ugntyper omfattar fixerade, flyttbara och temporära modulugnar. Uppvärmningen sker antingen med el eller gas.

Ugnarna är skräddarsydda för att möta våra kunders krav och behov. Det finns olika modeller:

•    huvugnar 
    

•    ugnar med svängdörr
    

•    kammarugnar
    

•    ugnar med forcerad luftcirkulation
    

•    vagnugnar

Läge, miljöförhållanden, värmebehandlingsmetod och lastkrav påverkar valet av ugndesign.

Ladda ner broschyrer / instruktioner här.