Bezpieczeństwo ponad wszystko

Heatmasters Poland został uhonorowany certyfikatem Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy OHSAS 18001.

OHSAS 18001 ustanawia niezbędne wymagania dla najlepszych praktyk zarządzania bezpieczeństwem w firmie .

System toruje drogę dla możliwie najlepszych warunków pracy w organizacji i dostarcza wskazówek jak identyfikować ryzyka a także nakłada szczelną kontrolę pozwalającą zarządzać tym ryzykiem.

Pozwala to ograniczyć ilość wypadków przy pracy , redukuje związane z tym koszty i stracony czas  a dobre samopoczucie pracowników czyni priorytetem.

Lepsze, bezpieczniejsze warunki pracy prowadzą do większej wydajności a System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy motywuje nie tylko załogę  ale także klientów i dostawców do poważnego traktowania jego zasad i procedur. 

Jak mówi Marcin Skurczyński, Dyrektor Zarządzający Heatmasters Poland :” Ustanowienie sformalizowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy pokazuje zaangażowanie firmy Heatmasters w poprawę samopoczucia załogi i zewnętrznych partnerów biznesowych. Bezpieczeństwo ponad wszystko.”

Dobra robota Poland!  W roku 2016 również pozostałe jednostki z grupy Heatmasters będą certyfikowane pod kontem wymagań normy OHSAS 18001

 

Marcin Skurczyński

General Manager